Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

 

Zaproszenie.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach oraz Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają na uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020, które odbędzie się 29 czerwca 2020r.o godz.16.00 w Sali Widowiskowej Kina „Renesans”

W programie:

I. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego za rok akademicki 2019/2020

II. Omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością UTW

III. Koncert muzyczny – recital Jerzego Wiencka pt. „Zamiast autobiografii”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy rok akademicki 2019/2020 uważamy za otwarty!

 

Po wakacyjnej przerwie wszyscy uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku stawili się na inauguracji która odbyła się w dniu 30 września 2019r. Wypoczęci, opaleni i gotowi do wspólnego działania. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STARTUJEMY !!!

 

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się w dniu 30 września b.r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w MGCK /pałac/ Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zarząd UTW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 odbyło się w bardzo radosnej atmosferze  w dniu 17.06. 2019r. w Centrum Ogrodniczym"Daglezja" przy ulicy Zielonej w Rykach.
 
   ŻYCZYMY WSZYSTKIM SŁUCHACZOM WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!
   Do zobaczenia w nowym roku akademickim 2019/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie!

Zarząd UTW organizuje wycieczki dla słuchaczy UTW oraz osoby im towarzyszące, na które serdecznie zapraszamy w następujących terminach:

W dniach 08 VI – 09 VI . 2019 r. wyjazd godz. 7.30 parking „ósemka”

Wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w programie: 

 1. Kielce- rezerwat „Kadzielnia”

 2. - rezerwat „Karczówka”

 3. – nowy ogród botaniczny

 4. – Jaskinia Raj

 5. Kielce – obiadokolacja, noclegi i śniadanie

 6. Huta Szklana - wyjście na Święty Krzyż

 7. Muzeum Przyrodnicze

 8. Krypta Jeremiego Wiśniowieckiego

 9. Opatów – kolegiata ze słynnym „Lamentem”

 10. Krzemionki Opatowskie- podziemna trasa turystyczna

 11. Opatów – Obiad 

W dniach 27 VI.– 30 VI. 2019r. wyjazd o godz. 6.00 parking „ósemka”

Wycieczka do Kórnik, Berlina i Poczdamu w programie:

1 dzień - Kórniki - zwiedzanie , kolacja, nocleg

2 dzień- zwiedzanie Berlina

3 dzień – zwiedzanie Poczdamu

4 dzień – po śniadaniu w drodze powrotnej zwiedzanie Poznania obiad i powrót do Ryk.

W dniach 06.VII- 12. VII 2019r. wyjazd z Puław z UTW Puławy

Wycieczka do: Belgii i Holandii w programie:

1 dzień – podróż przez Polskę , nocleg w Wesfalii

2 dzień - zwiedzanie Amsterdamu

3 dzień – przejazd do Delft , zwiedzanie

4 dzień – zwiedzanie Rotterdamu

5 dzień – przejazd do Belgii zwiedzanie m .in. Bruksela- Parlament Europejski

6 dzień – Gandawa ,przejazd przez Belgię , zakwaterowanie w Niemczech

7 dzień – powrót do Polski w późnych godzinach nocnych 

 KOMUNIKAT 

W dniu 11 maja 2019r o godz. 11 rusza wspólna akcja VII Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2019. 

Patronat Honorowy nad marszem objął Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego 

UTW Ryki zgłosiło swój udział w tej ogólnopolskiej akcji. 

Celem akcji jest:  

- zachęcenie studentów UTW do aktywności sportowej, 

- integracja środowiska studenckiego, 

-promocja czynnego spędzania wolnego czasu, 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie zapraszamy w dniu 11 maja o godz. 11.00

zbiórka przed siedzibę MOSIR w Rykach  

Organizatorzy: 

Komitet organizacyjny , Zarząd UTW Ryki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

W dniu 26.11.2018r. w MGCK odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Aktywni, sprawni, szczęśliwi", realizowany w ostatnim czasie w formie poprawiania przez seniorów formy fizycznej na zajęciach na basenie oraz ćwiczenia umysłu podczas treningu pamięci.
Podczas spotkania pani Zofia Polak - prezes UTW opowiedziała o projekcie i jego założeniach. Po prezentacji projektu, nadszedł czas na część artystyczną prezentowaną przez grupę muzyczną z Kwadratu Artystycznego. Swoje wiersze odczytała także pani Ewa Domarecka, a panie Janina Ostrzyżek i Maria Rodak wyrecytowały własne utwory. Po występach na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Projekt "Aktywni, Sprawni, Szczęśliwi" dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO3".

 

Aktualności.

W dniu 29.października 2018r. odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jakim jest UTW w Rykach, na którym podjęto następujące uchwały:

1. Udzielono jednogłośnie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi.

2. Podjęto uchwałę o pozostaniu dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

3. Podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian do Statutu zgodnie z protokołem Komisji Uchwał i Wniosków.

Jednolity poprawiony tekst Statutu znajduje się w zakładce „Statut Stowarzyszenia”.

 

Szanowni Państwo,

17 września Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach działający przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury rozpoczął kolejny rok akademicki! Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączania do grupy słuchaczy.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego 2018/2019 naszego Uniwersytetu.

Na uroczystą inaugurację zapraszamy w dniu 17 września 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zarząd UTW

..................................................................................

OGŁOSZENIE

Grupa seniorów „AKTYWNI SENIORZY” działająca pod patronatem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach ogłasza nabór na zajęcia korekcyjne dla seniorów, które będą odbywały się w okresie od 17 IX do 30 XI 2018r. Do wyboru jest udział w jednej z dwóch sekcji:

 1. Sekcja „RUCH TO ZDROWIE” zajęcia - Aqua Fitness z elementami gimnastyki korekcyjnej

Miejsce zajęć : Pływalnia Powiatowa w Rykach ul. Janiszewska 1

 1. Sekcja „SPRAWNY UMYSŁ LEPSZE ŻYCIE” – warsztaty „Trening pamięci dla seniorów” prowadzony przez wykładowców ze Szkoły Pamięci 4 brains w Warszawie.

Miejsce zajęć : Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach

Program finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu : „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu:

1/ Tel. 508280437- „RUCH TO ZDROWIE”

2/ Tel. 604631028 - „SPRAWNY UMYSŁ LEPSZE ŻYCIE”

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

1. Wiek 60+

2. Miejsce zamieszkania Ryki i okoliczne miejscowości z gminy Ryki

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

...................................................................................

 

Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Rykach.

Uroczystości jubileuszowe, w dniu 17.02.2018 r. otworzyły i powitały zaproszonych gości oraz słuchaczy Bogumiła Porowska – dyrektor MGCK i Zofia Polak – prezes UTW. To ważne wydarzenie społeczno - kulturalne zaszczycili swoją obecnością Grzegorz Kapusta – v-ce Marszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Magdalena Woźniak – z-ca Burmistrza Ryk, Janusz Pilzak – dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Dziekan Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach – ks. Marek Król oraz dr Kazimierz Jurzysta, Prezes PGKiM – Tomasz Pośpiech, prezes BS w Rykach – Janina Kłos, dyrektor MGBP w Rykach – Izabela Kępka, Przewodnicząca PZERiI R/Ryki – Zofia Flak, Przedstawiciele mediów lokalnych oraz słuchacze UTW.

Historię działalności UTW przedstawiła Zofia Polak – prezes Stowarzyszenia w Prezentacji multimedialnej pt. „10 lat minęło”.

Składane wyrazy uznania świadczą o ważnym znaczeniu Uniwersytetu, który wnosi istotny wkład do skarbnicy inicjatyw „Ziemi Ryckiej”. Były kwiaty, prezenty, serdeczne podniosłe życzenia i gratulacje. Dyplomy uznania wraz z pamiątkową prezentacją otrzymali wszyscy słuchacze wchodzący w skład Zarządu (obecnego i byłych).

Wiele doznań i przeżyć artystycznych przyniósł monodram z piosenkami pt. „One & My!” w wykonaniu aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, nauczyciela akademickiego w PWST w Warszawie – Stanisława Górki.

Wspomnienia, rozmowy w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze przy uroczystej kolacji zakończyły sobotnie spotkanie jubileuszowe.

 

CZŁOWIEK ROKU 2017 Kuriera Lubelskiego - powiat rycki

W kategorii: Działalność społeczna i charytatywna

Zofia Polak, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach,

nominowana za realizację projektu „Dwór w ziemię zapadły, rozwalone płoty…”SMS pod nr 72355 o treści KLDS.158

 

W dniu 13 listopada b.r. odbyło się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach uroczyste podsumowanie projektu "Dwór w ziemię zapadły rozwalone płoty.." połączone z wernisażem wystawy fotografii i malarstwa  a także prezentacja multimedialna realizatorem projektu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach. Projekt dofinansowano ze środków MHP w ramach programu "Patriotyzm Jutra"

Inauguracja

2 października 2017 roku, w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Rykach odbyła się uroczysta 10 jubileuszowa inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystość otworzyły: prezes UTW – Zofia Polak oraz dyrektor MGCK – Bogumiła Porowska.
Wykład inauguracyjny nt. „Przynależność administracyjna Ryk na przestrzeni wieków – LUDZIE, WYDARZENIA, DZIAŁANIA” wygłosiła prezes TPR – Hanna Witek.
Słuchacze i zaproszeni goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Jerzego Wiencka.
Nie zabrakło też serdecznych życzeń od władz samorządowych powiatowych i gminnych.
W roku bieżącym zajęcia rozpoczyna ponad 50 aktywnych Seniorów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czwarta wspólna wycieczka

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ryk odbyli w dniu 26 września b.r. już czwartą z zaplanowanych czterech wycieczek historyczno – krajoznawczych projekt ”Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Tym razem podążali szlakiem : Podlodów. Sobieszyn-Brzozowa, Żabianka, Ułęż ,Osmolice, Kośmin, Sarny. Najpierw odwiedziliśmy Podlodów gdzie znajduje się Dwór Zabytkowy z 1 poł.XIX w , pierwszym właścicielem dworu był Grzegorz Podlodowski , obecnie znajduje się w prywatnych rękach trwa remont budynku. W Żabiance odwiedziliśmy zabytkowy drewniany kościół, gdzie ciekawą historię tego miejsca przybliżył nam miejscowy proboszcz. W Sobieszynie obejrzeliśmy klasyczny pałac z XIX w. który należał do rodziny Kickich, a obecnie niszczeje i czeka na nowego nabywcę. Na Brzozowej gdzie mieści się Zespół Szkół im. Hr.K Kickiego fundatora tej szkoły wysłuchaliśmy historii tego miejsca przedstawionej przez Panią Marię Sokołowską, odwiedziliśmy też Regionalną Izbę Pamięci. Następnym odwiedzonym miejscem był Ułęż , gdzie mieści się pałac zabytkowy wybudowany na początku XIX w. Siedziba została wybudowana Jackowi Bentkowskiemu szambelanowi Króla St. Augusta. Kolejnym właścicielem był Adam Cieszowski ,ojciec matki Henryka Sienkiewicza. Obecnie w pałacu mieści się Urząd Gminy w Ułężu. Po drodze zajechaliśmy „na kawę” do Osmolic. Następnym punktem programu tej wycieczki było odwiedzenie Dworku Kossaków w Kośminie gdzie urodziła się Zofia Kossak znana pisarka. Obecnie jest siedzibą Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie. Ostatnim punktem wycieczki były Sarny . Pierwszym właścicielem Dworu w Sarnach byli Korzeniowscy, obecnie dworek znajduje się w prywatnych rękach. Wycieczka zakończyła się jak i poprzednie przy ognisku . Podsumowanie projektu, wystawa fotografii z odwiedzanych miejsc, prezentacja multimedialna oraz przekazanie informatora miejscowej bibliotece i bibliotekom szkolnym w Rykach odbędzie się w dniu 13 listopada b.r. na które serdecznie zainteresowanych zapraszamy.

                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Uwaga!

Przypominamy wszystkim uczestnikom UTW i Towarzystwa Przyjaciół Ryk, że wycieczka z projektu "Patriotyzm Jutra" trasą: Podlodów, Sarny , Osmolice, Ułęż, Sobieszyn, odbędzie się w dniu 26.września /wtorek/ 2017r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy "ósemce".

Zapraszamy. Zarząd UTW

STARTUJEMY !!!

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w dniu 02 października b.r./poniedziałek/ o godz. 16.00 w Pałacyku ul. Warszawska 11

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zarząd UTW

Trzecia wycieczka w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ryk odbyli w dniu 30 czerwca b.r. już trzecią, z zaplanowanych czterech wycieczek historyczno – krajoznawczych w ramach projektu „Patriotyzm jutra”. Tym razem podążali szlakiem : Kłoczew, Zadybie Stare, Jagodne, Okrzeja, Wola Okrzejska. W Kłoczewie odwiedzili zabytkowy kościół, gdzie ciekawą historię tego miejsca przybliżył im miejscowy proboszcz. W Zadybiu Starym obejrzeliśmy zabytkowy dwór, którego ostatnim właścicielem był dziedzic Piaskowski, a obecnie znajduje się tam Szkoła Podstawowa. Znajdowała się tu także stara gorzelnia i kuźnia, które jednak uległy kompletnej dewastacji, seniorzy obejrzeli i udokumentowali jedynie same ruiny tych obiektów. Następnym odwiedzonym miejscem było Jagodne , gdzie mieści się dwór należący niegdyś do rodziny Szydłowskich , obecnie w rękach prywatnego właściciela. Piękny, otoczony stawami budynek wewnątrz urządzony jest w starym stylu. Następnym punktem programu tej wycieczki była Okrzeja, gdzie odwiedziliśmy kościół, którego fundatorką była prababka Henryka Sienkiewicza . Historię kościoła opowiedział nam miejscowy proboszcz tej parafii. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie muzeum Henryka Sienkiewicza, zakończone ogniskiem zorganizowanym dzięki uprzejmości kierownictwa muzeum. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze na kopiec H. Sienkiewicz. Przed seniorami jeszcze jedna wycieczka, która odbędzie się we wrześniu trasą: Podlodów, Brzozowa, Sobieszyn, Ułęż, Żabianka , Sarny, Kośmin, a następnie przygotowanie wystawy z odwiedzonych miejsc.

wycieczka

Relacja z wycieczki do słonecznej Grecji

W dniu 28 czerwca b.r. seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach szczęśliwie powrócili ze wspólnego wypoczynku w Grecji. Odwiedziliśmy wspaniałe miejsca takie jak: Ateny, Greckie Meteory, Saloniki, piękne miasteczko Stary Panteleimonas położone w Masywie Olimpu na wysokości 700 m. ponad poziom morza. Oprócz tego odbyliśmy rejs statkiem na wyspę Skiathos leżącej w cieniu góry Atos oraz uczestniczyliśmy w tradycyjnej greckiej kolacji oraz odwiedziliśmy targ grecki. Powróciliśmy opaleni, wypoczęci i pełni energii do pracy w nowym roku akademickim

.W Grecji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacja z kolejnej wycieczki w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

W ramach projektu „Patriotyzm jutra”  -  06.czerwca b.r. następna  wycieczka się odbyła. Tak jak i poprzednia bardzo udana była. Przede wszystkim w "Kozłówce" byliśmy. Pałac Zamojskich i wspaniały otaczający  go park zwiedziliśmy. Dyrekcja tzw."Herbatkę u hrabiów" zorganizowała. Przy kawce i herbatce oraz ciasteczkach. Pani o sensie i klimacie tego typu spotkań w dawnych czasach..barwnie opowiadała. Wracając..do Lubartowa wpadliśmy. Zespół pałacowo-parkowy zobaczyliśmy. Oczywiście nie  ominęliśmy  i Kocka. Zaliczyliśmy następny pałac. Właścicielką tej rezydencji była księżna Anna Jabłonowska. Także na cmentarzu wojennym byliśmy. Grób gen. Franciszka Kleeberga oraz groby innych żołnierzy poległych w Kampanii  Wrześniowej..zobaczyliśmy. Nasza wycieczka..zarys historyczny miała. Dlatego też kopcowi i głazowi ku pamięci Berka Joselewicza..z uwagą sie przyjrzała. Zginął pod Kockiem w 1809 roku. Był to pułk. wojska polskiego. Dowódca strzelców konnych Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Cóż tu jeszcze można dodać. Acha..zjedliśmy dobry obiad. A i nad brzegiem jeziora Firlej..mieliśmy okazję pospacerować. We wspomnianym na początku Projekcie.. jeszcze dwie wycieczki są zaplanowane. Miejmy nadzieję że i one..będą udane.

Zrealizujemy projekt w ramach konkursu Patriotyzm Jutra.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach zgłosił swój projekt do konkursu ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski pn.”Patriotyzm Jutra”. Tytuł naszego projektu: “Dwór w ziemię zapadły, rozwalone płoty”. Celem przewodnim projektu jest poznanie historii siedzib ziemiańskich szlacheckich i magnackich na terenie dawnej ziemi stężyckiej. Decyzją Komisji Konkursowej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10.000,00 z której to kwoty część środków przeznaczone jest na cztery wycieczki historyczno-krajoznawcze. Pierwsza odbędzie się w dniu 17 maja b.r. szlakiem dawnych dworów: Zalesie, Rososz, Brusów, Nowodwór, Dwórzec, Grabowce Dolne. Następna odbędzie się w dniu 06.06. b.r. trasą: Kock -zespół pałacowo -parkowy, Firlej, Kozłówka-muzeum pałac Zamojskich, kaplica pałacowa, park pałacowy. Lubartów - zespół pałacowo-parkowy. W dniu 30.06.b.r. odwiedzimy zabytki historyczne w następujących miejscowościach: Kłoczew, Stare Zadybie, Jagodne ,Okrzeja - kopiec H Sienkiewicza, Wola Okrzejska- Muzeum H Sienkiewicza. Ostatnia z zaplanowanych wycieczek odbędzie się 26.09.b.r. następującym szlakiem: Podlodów, Brzozowa, Sobieszyn, Ułęż, Żabianka, Osmolice, Sarny, Kośmin. Po zapoznaniu się z historią odwiedzanych dworów oraz zebraniu materiałów zostanie zorganizowana wystawa poświęcona odwiedzanym miejscom, opracowana prezentacja multimedialna, a także zostanie wydany przewodnik z mapką uzupełniającą który będzie przekazany dla młodzieży do bibliotek szkolnych i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Projekt jest realizowany przy współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Ryk i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Witam Państwa.

W naszej galerii pojawiło się kilka nowych zdjęć. Zapraszam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTW w prasie

W mijającym tygodniu aż w dwóch tytułach ukazały się informacje o działalności naszego Uniwesytetu w ramach projektu UTW dla Społczności. Zapraszam do lektury!

Art_Tygodnik_Powisla.pdf Art._prasowy_Twoj_Glos.pdf 

Kilka słów podsumowania wycieczki do Warszawy...

   Słuchacze ryckiego UTW  się  skrzyknęli i udział w wycieczce do Warszawy wzięli. Program był bardzo urozmaicony  każdy uczestnik był zadowolony. Gdy do stolicy przybyliśmy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza stanęliśmy. Przyszedł przewodnik, z wielką uwagą historii Grobu wysłuchaliśmy. Gdy 12-ta godzina wybijała..Warta Honorowa właśnie się zmieniała. Nadeszła też uroczysta  chwila, delegacja naszej grupy z należnym szacunkiem wiązankę złożyła. Z przed grobu poszliśmy do Izby Pamięci Garnizonu Warszawa . Przewodnik interesująco opowiadał, na prawdę..ciekawa sprawa. Pokazał nam też w księdze gości ,oryginalne wpisy i podpisy..osób które z historii i mediów znamy. Miedzy innymi..B. Bieruta, W. Putina  i B. Obamy. Do rozpoczęcia spektaklu w Teatrze Komedia  jeszcze sporo czasu mieliśmy. Spokojnie po warszawskiej Starówce pochodziliśmy  a także  Zamek Królewski zwiedziliśmy.  "Komedia" francuską sztukę pt."Konserwator" przedstawiała o  zabawnych rodzinnych nieporozumieniach i skrywanych tajemnicach.  A Maria Pakulnis brawurowo swoją role zagrała. Jak widać  przez  cały dzień sporo  wrażeń  mieliśmy.  A przed  północą  do  Ryk wróciliśmy.

 
Szanowni Państwo,
   W związku z upływem dwuletniej kadencji Zarządu UTW, 24 października 2016r. odbyło się  walne zebranie  sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu zgodnie ze statutem na okres następnych dwóch lat.
Do nowego Zarządu weszły następujące osoby:
 
Prezes Zarządu            -   Zofia  Polak
V-ce Prezes Zarządu    -   Krystyna Polak
Skarbnik                       -   Janina Łabędzka
Sekretarz                      -   Barbara  Baca
Członek Zarządu           -   Stanisław  Sieniek
Członek Zarządu            -  Dariusz  Sosnowski 
 
Komisja  Rewizyjna:
Przewodniczący             -  Halina  Jakubaszek
Członek komisji              -  Jolanta Zamojska
Członek komisji              -   Barbara Karpińska
 
*******************************************************************************************
 
 
Szanowni Państwo,
   Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego naszego Uniwersytetu.
Na uroczystą inaugurację zapraszamy w dniu 3 października  o godz. 15.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach. Serdecznie zapraszamy.
...................................................................................................
 
Piknik Kwiatowe Lato z Wolontariatem promujący  nasz projekt "UTW dla społeczności"  odbył się mimo niesprzyjającej pogody. Atmosfera była fajna, wykonawcy wspaniali, a  oto kilka zdjęć z koncertu jaki odbył się podczas pikniku. 
 
 
Zakończenie roku!
   Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 na UTW odbyło się w dniu 27.06.b.r. Słuchacze świętowali zakończenie roku w Sobieszynie-Brzozowej zwiedzając Izbę Regionalną Zespołu Szkół Zawodowych im. Kajetana Kickiego a potem bawili się przy ognisku, była też recytacja własnej poezji jednej z koleżanek.
Udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Tak zmieniał się się wygląd naszych klombów dzięki pracy Wolontariuszek z UTW oraz pomocy młodzieży ze szkół.

Zdjęcia terenów na którym powstaną klomby kwiatowe  w ramach projektu "UTW dla społeczności".

Ogłoszenie o wycieczce na Mazowsze!

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach organizuje wyjazd w dniu 17 maja b.r. /wtorek/ na koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” na spektakl p.t. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”w Otrębusach /w siedzibie Mazowsza/. 

Po koncercie zaplanowany jest obiad a następnie zwiedzanie Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. 

Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy „ósemce”. Koszt wycieczki łącznie z obiadem 100,00 zł. Zapisy i wpłaty przyjmuje Skarbik UTW w każdy poniedziałek od godz. 16.00 podczas zajęć UTW.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie.

Zapraszamy na wystawę prac wykonanych podczas warsztatów artystycznych „sekcji koronkarstwa” UTW w Rykach prowadzonej przez Panią Henrykę Boryca.

Wystawa będzie otwarta od dnia 07.03. b.r. w Miejsko –Gmonnej Bibliotece Publicznej w Rykach ul.Słowackiego 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTW przyjmuje zgłoszenia na wycieczkę na Węgry w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej.

BUDAPESZT- SZENTENDRE- VISEHRAD- ESZTERGOM- EGER 20.05. -23.05.2016r

Dzień 1: Wyjazd z Ryk około 23.00. Przejazd z krótkimi postojami w kierunku Budapesztu.

Dzień 2: Przyjazd do Budapesztu ok. godz. 10.00. Spotkanie z przewodnikiem. Program zwiedzania strony pesztańskiej: Park Miejski w tym Plac Bohaterów (Pomnik Milenium, Muzeum Sztuk Pięknych i Hala Wystawowa), Zamek Vajdahunyad, Aleja Andrássyego (ambasady, Akademia Sztuk Pięknych, stacje pierwszego metra na kontynencie europejskim, Dom Terroru, Teatr Lalek, Plac Oktogon i nowy tzw. Fashion Street), Bazylika św. Stefana ze świętą relikwią Madziarów – prawicą króla Stefana, Parlament z zewnątrz przejazd na Budę przez Most Łańcuchowy, Plac Adama Clarcka. Program zwiedzania strony budańskiej: Na Wzgórzu Zamkowym Kościół Macieja, Baszta Rybacka, Pomnik świętej Trójcy, Pałac Królewski i Fontanna Króla Macieja, Teatr Tańca i Pałac Prezydenta. Wzgórze Gellerta z pomikiem Wyzwolenia i Cytadelą. Dla chętnych godzinny rejs statkiem po Dunaju z lampką wina. Obiadokolacja, nocleg

Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do miejscowości SZENTENDRE - spacer po centrum, krótkie zwiedzanie m.in. kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Serbska, Muzeum Marcepanu. Przejazd do miejscowości VISEHRAD - historycznego miasteczka, które było w średniowieczu stolicą Węgier. Zobaczymy tam ruiny królewskiego pałacu i cytadelę. Następnie przejazd do ESZTERGOMU z największą na Węgrzech Bazyliką ze skarbcem. Powrót do Budapesztu. Kolacja w czardzie regionalnej przy muzyce z tańcami. Przejazd do hotelu, nocleg.

Dzień 4: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do EGERU. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta, min.: Bazylika, Zamek Królewski Egri Var, Minaret, Pałac Biskupa, Dolina Pięknej Pani. Degustacja wina. Obiad w postaci gulaszu węgierskiego przed wyjazdem w drogę powrotna. Wyjazd do Ryk. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych. Cena: 867 zł/os przy 20 osobach płatnych Świadczenia zawarte w cenie:  transport: autokar marki zachodniej,  zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w Budapeszcie, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,  wyżywienie: 2 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, 1 x obiadokolacja w czadzie regionalnej, 1 obiad w Egerze w postaci tradycyjnego gulaszu  ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,  opiekę przewodników: Budapeszt, Szentendre, Visehrad, Esztergom, Eger,  opiekę pilota,  podatek VAT Świadczenia nie zawarte w cenie:  wydatki własne,  bilet wstępu: 15 Eur/os  Godzinny rejs statkiem po Dunaju z lampką wina.

Cena: 867 zł/os

Świadczenia zawarte w cenie:

 transport: autokar marki zachodniej,

 zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w Budapeszcie, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,

 wyżywienie: 2 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, 1 x obiadokolacja w czadzie regionalnej, 1 obiad w Egerze w postaci tradycyjnego gulaszu

 ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,

 opiekę przewodników: Budapeszt, Szentendre, Visehrad, Esztergom, Eger,

 opiekę pilota,

 podatek VAT Świadczenia nie zawarte w cenie:

 wydatki własne,

 bilet wstępu: 15 Eur/os

 Godzinny rejs statkiem po Dunaju z lampką wina

 

 

informacje udzielane pod Tel . 81 86 52 345 lub w każdy poniedziałek na spotkaniu UTW godz. 16.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach,

Z przyjemnością Państwa zapraszamy 29.01.2015 r. o godz. 16.oo do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Słowackiego 1, na spotkanie sekcji koronkarskiej. Sekcja prowadzona jest przez instruktora koronkarstwa Panią Henrykę Bryca.

 Zainteresowanych zapraszamy.

     

Szanowni Państwo,

Zarząd UTW w Rykach uprzejmie informuje wszystkich słuchaczy, że w dniu 20. 02. 2016r./sobota/ organizujemy wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl ,,Księżniczka Czardasza " Emerika  Kalmana. Wyjazd o godzinie 16.00 z parkingu przy ,,ósemce". Cena biletu wstępu 50,00 zł. Wpłaty na bilet  przyjmuje skarbnik UTW w każdy poniedziałek  w czasie zajęć. 

Zapraszamy.

----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego naszego Uniwersytetu. Na uroczystą inaugurację zapraszamy 5 paździenika o godzinie 16. 

Serdecznie zapraszamy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

organizuje wycieczkę

Wrocław - Ziemia Kłodzka - Praga

w dniach 18-20 IX.2015r.

Cena wycieczki 500 zł.

Zgłoszenia oraz przedpłaty w kwocie 250 zł. prosimy dokonać
w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury

do dnia 04.08.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ogłoszenie

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach uprzejmie informuje wszystkich uczestników Uniwersytetu, że na dzień 28 maja 2015r . zaplanowana jest wycieczka na Podlasie , na którą zapisy przyjmuje skarbnik w każdy poniedziałek od godz. 16.00 w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Rykach gdzie odbywają się nasze zajęcia.

Program wycieczki 28.maja/czwartek/

godz. 6.45 zbiórka uczestników na parkingu przy „ósemce”

godz. 7.00 – 12.00 przejazd p. Kock, Międzyrzec, Łosice, Siemiatycze, Białystok

godz. 12.30 – 14.00 zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu/ w 2 grupach/

godz.14.00 – 15.00 przejazd do Sokółki na obiad w pensjonacie nad Zalewem Sokólskim

godz.15.00 – 16.00 przejazd do Bohotnik – zwiedzanie Meczetu

godz. 16.00 – 17.00 przejazd do Sokółki – odwiedzenie Sanktuarium.

Powrót około godziny 21.00 przez Zambrów, Brok , Mińk Mazowiecki , Kołbiel.

Opłata za wycieczkę wynosi 80,00 zł od osoby.

Uczestnicy Uniwersytetu, którzy wpłacili pełną składkę członkowską za rok bieżący ,skorzystają z dofinansowania , wpłata za wycieczkę wynosić będzie 50,00 od osoby.

Koszt wycieczki obejmuje następujące świadczenia:

transport

obiad

bilety wstępu

opieka przewodnika i pilota.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 02.02. 2015r. zgłosiliśmy się do konkursu historycznego pod tytułem „Patriotyzm jutra „ 2015 organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W ramach tego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie własnego projektu. Temat naszego projektu brzmi ''Dwór w ziemię zapadły, rozwalone płoty”. Polega on na zbieraniu informacji historycznych dotyczących dworów ziemiańskich, szlacheckich i magnackich na terenie województwa lubelskiego, głównie powiatu ryckiego oraz Kocka, Lubartowa i Kozłówki. Działania mają polegać na tym, że odwiedzając te miejsc będziemy dokumentować materiały, które następnie zostaną wydane w formie publikacji,wystawy i prezentacji. Konkurs będzie rozstrzygnięty w ciągu 60 dni od chwili złożenia wniosku.

 

Trzymajcie za nas kciuki!

 

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl