Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach istnieje od 2007roku. Inicjatywa powołania Uniwersytetu powstała na spotkaniu Klubu Seniora Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rykach w Miejsko -Gminnym Centrum Kultury w dniu 15. 10. 2007roku. Do współpracy zgłosiła akces będąca na spotkaniu pani Bogumiła Porowska – Dyrektor MGCK. Na następnym spotkaniu została powołana grupa inicjatywna w celu załatwiania tematów organizacyjno prawnych związanych z powołaniem uniwersytetu. W dniu 12.11. 2007r został powołany Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach z zatwierdzeniem regulaminu oraz wyborem Rady Samorządu Słuchaczy. W skład Rady weszły następujące osoby: Zofia Warowna - Przewodnicząca Rady, Danuta Błachnio - Zastępca przewodniczącej, Aleksandra Czerska – Sekretarz, Jadwiga Polańska - Skarbnik, Halina Kamińska – członek Zarządu, Krystyna Zabielska – członek Zarządu, w skład Komisji rewizyjnej weszły: Izabela Marek – Przewodnicząca Komisji, Zofia Flak – członek Komisji, Marian Sergiel- członek Komisji. Rada Samorządu przy współpracy Dyrektora MGCK Pani Bogumiły Porowskiej wystąpiła do Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania o objęcie patronatem UTW co zostało przyjęte pozytywnie. O podjętej decyzji poinformował uczestników Rektor Wyższej Szkoły dr Tadeusz Graca w dniu 10. 12. 2007r. na spotkaniu słuchaczy. Przez okres 3 lat odbywały się wykłady raz w miesiacu na WSUPiZ na uzgodnione tematy. Poza zajęciami na Uczelni uczestnicy UTW spotykali się w Miejsko Gminnym Centrum Kultury na wykładach z różnych dziedzin jak: medycyny , historii,genealogii,itp. Poza zajeciami dydaktycznymi były spotkania na imprezach kulturalnych, wspólne oglądanie ciekawych filmów, relacje filmowe z wycieczek zagranicznych Pani Hanny Dąbrowskiej lub spotkania w bibliotece na omawianiu nowości literackich oraz wspólne wyjazdy na wycieczki turystyczne. Aktualnie w dniu 27.10. 2014r. na wskutek rezygnacji Przewodniczącej Rady Samorządu Zofii Warownej, odbyło się zebranie uczestników na którym został wybrany nowy Zarząd.

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl